De Voorstad groeit

La Flandre Profonde


English Version Intro

Omdat… … is dit een voorstel om een Forum-Blog te starten voor dialoog Om niet in de open val te trappen van zelfdestructie ook dit en kwalitatieve bijdragen en filters om heibel te vermijden Het deliberatie comité en de technische beheerdersWat is een goede tekst waarover kan gediscussieerd worden?

Daarvoor willen we diep gaan: La Flandre Profonde

debate2

Omdat…

 1. De anticommunicatie en de communicatie pollutie overheerst. De grote meerderheid van de bevolking alleen mag luisteren en zwijgen. Ze sluit groepen uit en creëert gettos van wrok en resentiment. Persoonlijk heb ik het heel lastig met taalprotectionisme en racisme. Anticommunicatie gaat hand in hand met communicatie vervuiling. Zoals popullisme, dat elke redelijk debat waar naar mekaar geluisterd wordt, stillegt voor het begonnen is. Als ook Knack zich gaat bezighouden met riooljournalistiek wordt  het tijd dat de Burgermedia terug de puntjes op de i zetten.
 2. Behalve Phara het pover gesteld is met het publiek debat in Vlaanderen. Democratie is meer dan gaan stemmen alleen. Een open cultuur van publiek debat is een van de essentiële onderdelen van een democratie. Een maatschappij zonder open publiek debat verstart. Ze conserveert het eenheidsdenken en ze leidt tot inteelt van oplossingen en elites.
 3. Door de drastische besparingen in de media de onderzoeksjournalistiek serieus wordt bedreigd. Dus hoog tijd dat we onze collega’s van de pers en TV bijspringen en corrigeren met gedegen Internetjournalistiek. De mensen van De Morgen hebben zelfs een Red De Morgen Blog opgestart. Zie ook de artikels in StampMedia: “Journalist wordt pion van CEO” en “Combineer het beste van internet met het beste van verslaggeving” van Heléne Schildermans. We kunnen daarbij gebruik maken van de modernste technieken en de ontvoogdingsstrijd voor spreekrecht koppelen aan de strijd van de journalisten tegen de mediaconcentraties die hen behandelen als wegwerpartikelen.
 4. Er goeie initiatieven zat zijn waar wel nog serieus gepraat wordt. Ik noem er enkele in alfabetische volgorde: Duurste Stad – Armste StadIndymedia, Lef, Mediadoc en KikKif. Maar er zijn er veel meer. Er zijn zelfs een aantal individuele Blogs met niveau zoals ‘Extreem Rechts in Vlaanderen‘ en ‘Visionair België‘ en nog andere. Er zijn de schitterende initiatieven van  het Fonds Pascal Decroos, er is MO maar de publieke dialoog tussen al die initiatieven is zeer beperkt of onbestaande. Het is niet de bedoeling die initiatieven op te slorpen. Zij kunnen het forum gebruiken als uitstalraam en daar ook in contact komen met andere initiatieven. Eventjes de grenzen van zijn eigen toko verlaten kan verfrissend werken voor de geest. En dat men zich meteen een beetje openstelt voor kritiek van anderen: dat is wat men publiek debat noemt.
 5. Er geen plaats bestaat waar mensen mekaar kunnen vinden om zoiets als 01.10 te organiseren zonder dat ze al direct weer mekaar in de haren vliegen. 01.10 was schitterend, maar spijtig genoeg eenmalig. Nochtans is de economische ruimte waarin we vandaag leven voldoende alarmerend. Economische achteruitgang is altijd al een hefboom geweest om ook in te korten op burgerrechten.
 6. Heel wat mensen balen van het gekissebis van de politici, bron van alle anticommunicatie. Bon, ik ook. Maar kunnen we het zelf beter? Als we en niet in slagen zoiets op poten te zetten doen we niet beter dan de kibbelende Vlaamse en Franstalige politici, de strijdende patijen in de oorlog in Zuid Kivu enz. De splinter en de balk?

… is dit een voorstel om een Forum-Blog te starten voor dialoog:

 1. Dat intercultureel is met een gebruiksaanwijzing. Met Intercultureel bedoel ik niet alleen Belg-Marokkaan maar ook gladde intelectueel versus vloekende dokwerker, Nederlandstalige met anderstalige. De expressie is vrij maar er moet wel een gebruiksaanwijzing bij. Dat wil zeggen dat elke cultuur ook inspanningen moet doen om zich verstaanbaar te maken voor de andere cultuur zonder daarom zijn eigenheid te verliezen.
 2. Dat politiek ziet als het bijeenbrengen van mensen en niet als het verzamelen van macht en het tegen mekaar opzetten van mensen.
 3. Dat reageert tegen uitsluiting, onrecht en discriminatie door minstens sympathie te tonen voor degene die uitgesloten wordt, onrecht aangedaan wordt, gediscrimineerd wordt.  Mijn eigen visie daarop vind je in mijn teksten op mijn site. Een exemplarische tekst vind je op op deze blog in ‘Wat is er mis met nationalisme‘.  Maar dat is geen evangelie, en door ervaring en dialoog durft mijn mening  wel eens te veranderen ook.
 4. Dat uitgaat van feiten en niet van verzinsels en dat ook laat blijken. Dat de burgerjournalistiek optilt naar het niveau van kwaliteitsjournalistiek. De reeds vernoemde initiatieven kunnen naast hun dagelijkse routine ook nu en dan eens een iets grondiger stuk brengen, waar men op hun site missschien zal over springen omdat het te lang is, maar dat in La Flandre Profonde wel gesmaakt wordt. Ook een aantal Bloggers willen kwaliteit en maken schitterende media-aanlyses.
 5. Dat gastvrij is voor iedereen die de dialoog wil aangaan: Belg, Waal, Vlaming, Brusselaar, Moslim, Christen, Humanist, Atheist, Ortodox, socialist, communist, anarchist, groenentist… en zelfs met degenen waar we grondig van mening mee verschillen. Tous les couleurs. Deze Blog wil ook gastschrijvers uitnodigen: zowel Nederlandstaligen, Franstaligen, Duitstaligen, Engelstaligen of nog anderstaligen kunnen uitgenodigd worden om erin te schrijven. If we don’t believe in freedom of expression for people we despise, we don’t believe in it at all (Noam Chomsky)

Meer moet dat niet zijn als thema en wat mij betreft mag daar wat rek opzitten.

Om niet in de open val te trappen van zelfdestructie ook dit

Quarrel

Ik ben zelf een van de Belgische Internet pioniers: oprichter van KnoopPunt, een alternatief digitaal persagentschap, dat functioneerde van 1992 tot 2001. KnoopPunt was de Belgische afdeling van de Association for Progressive Communication. In Gent was ik de oprichter van Hand in Hand (Prijs van de Democratie 2006) dus heb ik ook wel wat interculurele ervaring. Ik heb zelf ookonderzoek gedaan naar Netquarels en baseer mij verder ook op ervaring als moderator van een Anarchistisch Forum. What can go worse? Ik heb ook al gecorrespondeerd met mensen met slechte ervaringen op andere fora. Ik opteer niet voor een gecentraliseerde moderatie van bovenuit maar wel voor een moderatie die gedragen wordt door de auteurs en een deel van de lezers.

Doelstelling is een modus vivendi of consensus te vinden met behulp van enkele procedures die wel heel strikt ingrijpen als het dreigt mis te lopen.

Er zijn twee gevaren volgens mij: egoten die het debat verzieken en extremisten die het forum proberen te infiltreren. Een pest is bijvoorbeeld het racisme op mediasites. Bij hoog oplopende discussies wordt aan de disputanten de de keuze gelaten ofwel hun twist Face To Face verder te zetten ofwel in afkoeling te gaan. Eventueel kan voor FTF  Skype met Webcam of een andere vorm van Videoconferencing gebruikt worden.

Er is ook een positieve manier om problemen te voorkomen en dat kan door kwaliteitseisen te stellen aan de bijdragen. Bronvermelding, Referenties, Double Check. Dit zijn de twee uitgangspunten. Ik giet de praktische uitwerking ervan hieronder in enkele procedures, maar dit is maar het begin van een voorstel, maar elk uitgewerkt voorstel moet deze twee uitgangspunten wel respecteren.

en kwalitatieve bijdragen

 1. Zoals je al gemerkt hebt spreek ik van een forum-blog, niet van een forum en niet van een blog. Wat is het dan wel? Het is een Blog met meerdere auteurs waar kan gereageerd worden op artikels die door deze auteurs geschreven zijn. Er wordt dus niet in het luchtledige gekletst of naar aanleiding van wat in de krant staat, in de actualiteit is. De actualiteit wordt gemaakt door de auteurs, niet door de ‘main stream’ media. Een voorbeeld van zo’n systeem vind je op Open Democracy een ander voorbeeld is Dandelion Salad dat gebaseerd is op het copyleft principe.   Het is de bedoeling om de Knack van de Burgerjournalistiek te worden, of liever nog ‘Le Monde Diplomatique‘. Die titel past beter bij het andere suberbelangrijke aspekt: Dialoog.
 2. Enkel bij het forum geaccrediteerde auteurs mogen schrijven. Iemand kan wel vragen schrijver te worden maar de andere auteurs beslissen of iemand erbij komt of niet. Die beslissen op basis van de internet publicaties van de kandidaat bij gewone meerderheid. Natuurlijk heeft iedereen het recht te reageren op die auteursbijdragen. Alles wat hij moet doen is zich laten registreren bij WordPress
 3. Voor een auteur een artikel post laat hij het artikel eerst lezen aan minstens één andere auteur die, opmerkingen kan maken , fouten kan verbeteren…  die ook  zijn fiat moet geven. Hij kan een fiat niet weigeren op inhoudelijke gronden maar op basis van kwaliteitsnormen. Klare tekst, feiten kloppen en zijn controleerbaar… Indien de schrijver geen fiat kan krijgen mag hij het gewraakte artikel toch nog publiceren maar pas na 3 dagen = afkoelingsperiode.
 4. Auteurs kunnen hun conflict voorleggen aan een deliberatie comité
 5. Zie verder bij Wat is een goede tekst?

en filters om heibel te vermijden

racism

 1. Anonieme reacties komen er gewoon niet in. Ook mensen die een fake e-mailadres gebruikt hebben bij hun registratie vliegen eruit.
 2. Beledigende aanvallen op personen of groepen vliegen eruit. Bij betwisting beslist een deliberatie comité of iets al dan niet beledigend is.
 3. Racistische en discriminatoire opmerkingen zijn niet toegelaten. Bij betwisting beslist een deliberatie comité of iets al dan niet racistisch of discriminatoir is.
 4. Een discussie die te hoog oploopt kan door een deliberatie comité gestopt worden. De oprichting van het comité zelf is reeds opschortend voor die bepaalde discussie. Ze delibereren en beslissen binnen de drie dagen. Ze kunnen eisen dat een discussie online stopt en Face To Face verder gezet wordt. Indien de dispuutanten weigeren, moet degene die weigert een week wachten voor hij nog iets over dat onderwerp schrijft. Terug een afkoelingsperiode dus.

Het deliberatie comité en de technische beheerders

debate3

Er is geen moderator noch een supermoderator die worden vervangen door ad hoc deliberatie comités. Je zou ook kunnen stellen dat er nu en dan een groep gevormd wordt die modereert als dat nodig is. Wat is nu een delibertaie comité? Dat is elke groep van 3 auteurs, of vijf actieve lezers (dit zijn lezers die reacties posten) die vind dat er moet ingegrepen worden en die beslist tot ingrijpen. Hun beslissing wordt simpelweg uitgevoerd door een van de 5 roterende technische beheerders met administratie rechten op de Blog. Het ontstaan van een deliberatiegroep kan zelf in bepaalde gevallen opschortend zijn.

Zoals reeds aangegeven kunnen auteurs beroep doen op een deliberatie comité dat ze in dit geval zelf moeten samenstellen in de meeste andere gevallen ontstaat het echter spontaan als reactie op een situatie die scheef loopt. Iemand stelt voor om een deliberatie te starten en vraagt wie er wil meedoen. De oprichting van het comité wordt meegedeeld op het Forum. In bepaalde gevallen kan dat opschortende gevolgen hebben. Het comité beslist binnen de 3 dagen.

Elk lid moet de gezamenlijke beslissing opsturen via e-mail naar de technische beheerders.  De technische beheerder van dienst post deze beslissing in de thread waar het probleem zich voordeed en neemt de nodige administratieve maatregelen die gevraagd worden in die beslissing. Als het over delicate kwesties gaat kunnen de leden van het comité vragen dat hun namen weggelaten worden uit de publicatie van de beslissing op het forum, enkel de naam van de initiatiefnemer wordt dan meegedeeld. In uiterst uitzonderlijke gevallen kan die ook weggelaten worden, maar daar moeten dan wel alle technische beheerders mee akkoord gaan.  Zij moeten in elk geval weten over wie de leden zijn. Ze loeten kunnen checken of we ook werkelijk bestaan en actieve lezers zijn op het forum.

Wat is een goede tekst op een Forum?

Ik wil het niet hebben over slechte teksten. Geen enkele tekst is per se slecht. Het is altijd een vorm van communicatie van een persoon en iedereen heeft recht van spreken. Dit laatste hoofdstukje is dus niet bedoeld om teksten af te keuren of te weigeren. Het gaat zelfs niet over de intrinsieke kwaliteit van een tekst maar over zijn communicatie waarde op een Forum waarvan het de bedoeling is om het publiek debat te stimuleren. Staan fluisteren naast een opstijgend vliegtuig heeft geen zin, zo moet men hier ook met een aantal zaken rekening houden eigen aan het medium.

1)      Snelle reacties op een tekst zijn dikwijls slordig, ingegeven door een eerste indruk. Lees wat er staat. Herlees eventueel andere postings van dezelfde persoon. Ook als jezelf post is het nuttig om eens alle teksten te lezen die al geschreven zijn over een bepaald onderwerp. Daar voor dienen de ‘tags’. Met een klik van de muis kan je ze allemaal oproepen. Herlees wat je geschreven hebt voor je op de ‘send’ knop drukt.

2)      Gebruik argumenten gebaseerd op feiten waarvan men kan nagaan of ze kloppen. We willen een tegensprekelijk debat, dus moet je tekst  falsifieerbaar zijn in de betekenis die Popper er aan gaf.  Maar ik heb er geen probleem mee als je er ook Thomas Kuhn,  Paul Grice, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Georges Lokoff, Noam Chamsky of nog anderen bijhaalt.

3)      Alhoewel consistentie hinderlijk kan zijn in een verkenende discussie waar men de grenzen aftast en waar van beide kanten een zekere welwillendheid bestaat. Inconsistentie is vragen om problemen.

4)      Hou rekening met de feitelijke implicaties van wat je schrijft.

5)      Ga er niet van uit dat iedereen dezelfde achtergrond heeft als jij. Schets het kader en de situatie waarin je iets beweert. Iets kan waar zijn in geval x maar vals in geval y

6)      Niet dat je rond de pot moet draaien, maar werk de zaken een beetje uit. Beter iets te uitvoerig iets uitleggen dan niet begrepen worden. In de sociolinguistic spreekt men van ‘elaborated code’ versus ‘restricted code’ (Bernstein). Informeel hebben we dikwijls aan een paar woorden of een gebaar genoeg om duidelijk te maken wat we willen, maar we schrijven niet alleen voor insiders maar ook voor outsiders.

7)      Eenduidigheid kan vele misverstanden voorkomen. Wat je schrijft kan eventueel voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Dubbelzinnigheid is dikwijls de basis van een goeie grap. Maar ironie in digitale communicatie wordt in 99% van de gevallen niet begrepen of verkeerd begrepen. Suggestief taalgebruik online werkt als een tang op een varken.

8)      Hou rekening met de emotionele implicaties van wat je schrijft. Als je zegt dat iemand fors of stoer is kan hij/zij dat als een compliment beschouwen, als je zegt dat het een lomperik is niet. Het komt er op aan niet beledigend over te komen. Behandel anderen zoals je zelf wilt behandeld worden. Maar als je vind dat je slecht behandeld werd, moet je het ook niet onder stoelen of banken steken. Assertiviteit is geen probleem, agressie wel.

9)      Steek je niet weg achter je computer. Beeld je in dat je de dingen die je schrijft ook tegen je buurvrouw of tegen iemand op de markt, Face to Face durft te herhalen.

10)  The mind is like a parachute, it only works when it’s open (Zappa). Een gastvrije cultuur houdt mensen bij een. Waar er voortdurend met scherp geschoten wordt loopt iedereen weg.

Dit zijn veel regeltjes maar het zijn aanbevelingen. Ze zijn niet bedoeld om teksten te weigeren. Ik ben 2 jaar met de studie van dat onderwerp bezig geweest, maar toch zou ik het leuk vinden als iemand bepaalde voorstellen in twijfel trekt en/of nog aanvullingen heeft. Ik heb het bijvoorbeeld nog niet gehad over de ‘legal policy, privacy rules..’.  Zoiets vind je terug op elk forum. Dat zal er ook nog bij moeten. Ook op dat vlak zijn zaken aan het bewegen. In België besliste het Arbitraghof het Bronnengeheim uit te breiden naar Bloggers bvb. En ook aan de procedures moet nog gewerkt worden. Oh ja en eens we draaien kunnen die procedures nog veranderen op voorstel van een adviescommité of van iemand die een Request for Comment schrijft . Terug beslist daar dan een gewone meerderheid van de auteurs over. Dit is ook een schets. Maar ik steek mijn nek uit.

Download PDF versie

Advertenties

Eén reactie op “La Flandre Profonde

 1. Pingback: De Morgen heeft het begrepen (More Blogs From Israel and Palestine) « The Wings of the Carp

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

The precautionary principle

The precautionary principle or precautionary approach to risk management states that if an action or policy has a suspected risk of causing harm to the public or to the environment, in the absence of scientific consensus that the action or policy is not harmful, the burden of proof that it is not harmful falls on those taking an action.

Categorieën

Fotos in Heirniswijk genomen

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Archief

Blog Stats

 • 13,981 hits
%d bloggers liken dit: