De Voorstad groeit

Gerommel op de rommelmarkt 2014 van Heirnis

fietsIk heb hierover al een artikel geschreven in het Engels: “Disputes at the flea market in Heirnis Ghent 2-3 august 2014”.  In het Engels omdat ik te gloeiend kwaad was om in het Nederlands te schrijven en trouwens  heb ik de deken  onmiddelijk na de rommelmarkt aangesproken in mijn vloeienste dialect, dus als die geen engels kan lezen, dan is dat ook niet nodig, hij wist al wat er speelde. Maar wat ik niet verteld heb in de Engelse versie, maar wel aan enkele buren en vrienden, is dat er nog een andere reden was waarom ik zo opgefokt was. De Donderdag voor de Dekenijfeesten werd ik bijna overreden voor mijn deur op het voetpad in de Karperstraat door iemand uit de Tartbotsraat.

X moest van bij hem thuis ergens dringend naartoe blijkbaar. Het moet rond half negen ’s morgens geweest zijn, 31 juli. De vuilkar kwam vanuit de Forelstraat om het restafval op te halen. Mijn hoed af voor de gasten van IVAGO, zonder hen zouden we vergaan in onze eigen vuilnis. De camion van IVAGO  stond op dat moment voor mijn deur aan de overkant van de straat.

In plaats van te wachten wipte X, 12 meter voor mijn deur op het voetpad met de twee rechter wielen van zijn SUV. Hij zoefde op zo’n 20 cm voor mijn voeten voorbij tegen  zeker 40 km per uur.  Vijf meter  verder wipte hij weer van het voetpad af. Wij hadden wel degelijk oogcontact, maar zijn ogen, bleven ijskoud. Hij leek niet eens geschrokken. Totale onverschilligheid.

In feite had hij driemaal iemand kunnen aanrijden. Als er iemand van IVAGO op het voetpad was gestapt terwijl hij daar passeerde, had hij hem opgeschept. Als ik net naar buiten was gestapt, wat ik in feite van plan was,  had ik nu misschien een gebroken heup, been of zoiets. Als er iemand uit de poort van de garageboxen rechts van mijn buur was gekomen, had hij die ook kunnen omver rijden.

Waar zit iemand  met zijn gedachten als hij zoiets doet. Ik ga zijn naam niet noemen, want dan moet ik naar de politie en de rechter stappen om X aan te klagen. En ik denk niet dat dat iets oplost.

Mijn blog is geen schandpaal en ik wil dat er ook niet van maken. Agressie lokt nog  meer agressie uit, en dat is een straatje zonder eind.

Maar dat er mensen in onze buurt zijn die alle regels aan hun laars lappen en risico’s nemen die anderen in gevaar brengen, daar vind ik moet paal en perk aan gesteld worden. Bon en toen kwam  de invasie voor mijn deur met de rommelmarkt van 2 en 3 augustus.

Ik had linten op het voetpad geplakt om aan te geven dat mijn voordeur moest vrij gehouden worden. Ik heb de verkoper en zijn  echtgenote, die uit Wetteren kwamen, er onmiddellijk op gewezen dat er twee fietsen binnen stonden en dat hij mij de doorgang niet mocht belemmeren. Daarop antwoordde de bezoekende verkoper dat hij wel betaald had voor vier meter. En zo staat het inderdaad ook op de website van de Dekenij. Maar ik gaf niet toe. Het is mijn deur.

Verkoop per vier meter

Verkoop per vier meter; click op de foto voor groot formaat

Toen ik zelf eens wou rondlopen op de markt, bleek dat ik  de sleutel van mijn voordeur vergeten was. Penibele situatie. Nu mijn zoon was wel binnen maar die sliep nog. Toen ik terugkeerde belde ik aan maar hij werd niet wakker. Ik zei tegen de man en vrouw uit Wetteren dat ik nog een rondje ging lopen en dat mijn zoon wel zou wakker zijn als ik terugkwam.

In feite was ik heel zeker dat hij wakker zou zijn, want ik had mijn GSM bij en zijn smartphone  ligt altijd op zijn nachttafeltje. Voor ik bij mijn terugkeer mijn straat inliep, belde ik mijn zoon wakker en vroeg hem om onmiddellijk naar beneden de komen om de deur open te doen.

Wat hij ook deed. Maar dat wist onze verkoper uit Wetteren niet. Die dacht ik ga die Gentenaar eens intimideren. Ha, ik mag mijn spullen niet voor zijn voordeur leggen. Hij stond wijdbeens voor mijn voordeur met zijn handen op zijn rug.  Maar toen deed mijn zoon de deur open. En aangezien Wetteren zijn rugdekking niet had verzorgd, zakte het air dat hij zich had aangemeten in als een pudding.

Maar zo zie je maar wat de organisatie van een rommelmarkt zonder respect voor de bewoners allemaal kan te weeg brengen. In feite zet de Deken iedereen tegen iedereen op en als het erop aankomt gebaart hij van krommen haas. Hij stelt dan dat hij niet verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen, en dat staat ook zo op de website waarvan ik achterhaald heb dat ze van hem is, alhoewel zijn naam er nergens opstaat.

Ik heb in de vorige posting ook uitgelegd dat  hij als verantwoordelijke uitgever van de promotie voor de Rommelmarkt wel degelijk kan aangesproken worden.

Wat ik nu nog wil uitzoeken is welke overeenkomst de Dekenij heeft met de stadsdiensten.

De vorige posting over deze affaire, ook al was die in het Engels heeft in alle geval zijn doel niet gemist. De Dekenij heeft twee van de vijf pagina’s verwijderd van haar website. Maar ik had er natuurlijk screenshots van gemaakt. Hieronder ziet u ze.

Rommelmarkt-Zalmstraat-Gent_Parking

Click op de foto voor groot formaat

Het perceel hierboven aangeduid als gratis parking is een privé terrein, afgesloten met een stalen hekken. De Dekenij Heirnis stelt dus een privé terrein ter beschikking van de handelaren in brocante waren dat midden in de marktzone ligt die afgesloten is voor het verkeer.

Op de kaart van het Geoportaal Onroerend Erfgoed is dit duidelijk te zien. Het perceel was in de jaren negentig eigendom van drukkerij Het Volk. In alle geval blijkt de Dekenij goede relaties te hebben met de huidige eigenaar. Het is in feite niet verwonderlijk dat het verkeer in de soep zat als je zulke toeren uithaalt. Het verwijderen van die pagina is een halve schuldbekentenis.

Bekijk de foto’s op de site van de Dekenij, dat is niet alleen rommel dat verkocht wordt op de rommelmarkt van Heirnis, maar ook duur spul.  Waarvoor is er dan nog een prondelmarkt aan Sint-Jacobs? Hier twee voorbeelden door gelinkt van de site?

 

 

 

Rommelmarkt-Zalmstraat-Gent_Route

Click op de foto voor groot formaat

Ook deze pagina is veelzeggend. Er staat letterlijk:

“Wij zijn te bereiken op het coördinaat, breedtegraad: 51°2’53.81″N – lengtegraad: 3°44’32.32” O
Wie van Antwerpen komt richting Gent, afrit Gent centrum – andere richtingen – richting Dampoort
Wie van Kortrijk komt richting Gent, afrit Gent centrum – andere richtingen – richting Dampoort”

GPS coördinaten voor de bezoekers die met de helikopter komen? Het lijkt wel een actie van de ‘Special Ops’ van de CIA.  Nu ja als je van ver moet komen met je handelswaar ben je natuurlijk snel de weg kwijt. Waarom legt de Dekenij die handelaars zo in de watten? Heeft zij een commissie  op de verkoop?

En de Deken kent zijn pappenheimers, hij weet van waar ze komen. Van overal in Vlaanderen dus. Vanuit Nederland over Antwerpen kan ook. Een transnationaal handeltje. Zit de private veiling van Delcampe er ook voor iets tussen, wie zal het zeggen. Brussel is er dan weer niet bij, Rijsel en Parijs ook niet.

Waarom de Dekenij de webpagina’s heeft weggehaald is natuurlijk niet met zekerheid vast te stellen. Of ze zien in dat ze fout bezig zijn geweest, of  iemand van het stadsbestuur heeft aan hun oren getrokken. Keine Ahnung. Dat is het volgende dat ik nu ga uitzoeken.

En hoe zit dat met de rechten van de bewoners?

Deze rommelmarkt wordt aan de bewoners van vijf straten (Zalmstraat, Forelstraat, Snoekstraat, Karperstraat, Eendrachtstraat) opgedrongen zonder dat ze daarover geraadpleegd zijn. De Dekenij is door niemand verkozen. Ze kiezen zichzelf. De opvolging wordt binnenskamers geregeld. Het is een heel klein groepje  mensen en zij vinden dat ze het recht hebben de buurt op stelten te zetten.  Zij vinden dat ze  de veiligheid en integriteit van de bewoners mogen in gevaar brengen. In naam van wie? In alle geval niet in mijn naam.  Hier moet over nagedacht worden.  Hierover moet overleg gepleegd worden met degenen die wel verkozen zijn in deze stad, het stadsbestuur, het schepenencollege, desnoods de gemeenteraad.

De wet op openbaarheid van bestuur laat aan de burgers toe om alle officiële documenten op te vragen die door het stadsbestuur opgemaakt worden. Er moeten een of meerdere officiële documenten zijn waarin de overeenkomst tussen de Dekenij en de stedelijke diensten in verband met de Rommelmarkt beschreven staat.

Die kan je  opvragen bij de stadssecretaris. Als er nog mensen geïnteresseerd zijn in deze documenten dan mogen ze het me laten weten. Dan sturen we samen een aanvraag op. Ik wacht nog wel een weekje, tot begin september. De volgende rommelmarkt is pas volgend jaar in augustus. We hebben nog de tijd om een en ander te bekijken. Mijn mail adres is danielverhoeven@deds.nl.

Intussen is het terug rustig in de buurt. De werken in de Forelstaat met fietsaanwijzingsstroken zijn  een serieuze verbetering van de veiligheid van de fietsers, vind ik. Ik ben al lang terug gekalmeerd en ga nu van maandag tot donderdag de kant lezen in het Lousberg buurtcentrum. Daar spaar ik ongeveer 35 € per maand mee uit en ontmoet ik enkele buren face to face.

In 2011 was er een bewonersgroep Macharius-Heirnis. Die kwam driemaal per jaar samen. Ik heb   gevraagd om uitgenodigd te worden op hun vergaderingen, maar heb er nooit niets meer van gehoord. Nu Macharius-Herinis is wel veel om te behappen. Bestaat die bewoners-groep nog? Ik ben alvast voorstander van het reactiveren van een bewonersgroep Heirnis. Wie nog?

Burgers kunnen voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad laten inschrijven. Daarnaast heeft iedereen het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. Burgers kunnen ook zelf voorstellen doen aan het stadbestuur. Dit zijn de coördinaten van het  Schepencollege Stad Gent.

Mensen in de wijk die zelf een initiatief willen nemen kunnen daarvoor een subsidie aanvragen in het kader van  het stadsproject Wijk aan zet. Zie hier voor meer info. Hoe het wel kan lees je hier. Je kan nu zelf ook al iets doen.

 Gratis gebruik van Buurtcentrum Macharius Heirnis

Een polyvalente zaal en vergaderruimte kan afgehuurd worden van de stad in het Buurtcentrum Macharius-Heirnis.

Op de website van de stad Gent staat het volgende:

— begin citaat

Wie

De polyvalente zaal en de vergaderruimte staan ter beschikking van iedereen die activiteiten in en voor de buurt wil organiseren, met voorrang voor buurtorganisaties en bewoners(groepen).

Hoe

Je dient best een aanvraag in via een aanvraagformulier, dat je in het buurtcentrum kan invullen. Is het niet mogelijk om langs te komen, telefoneer dan naar de onthaalmedewerker van het buurtcentrum. Die mailt jou het aanvraagformulier door of stuurt het op met de post.

De aanvraag is pas definitief op het ogenblik dat het college van burgemeester en schepenen die heeft goedgekeurd.

Na goedkeuring stuurt de Dienst Buurtwerk je een factuur met het verzoek om via een overschrijving te betalen. Het bewijs van betaling van de verzekering leg je voor bij het afhalen van de sleutels.

Wanneer

Je aanvraag dient minimum 6 weken vóór jouw activiteit in ons bezit te zijn.

Kostprijs

De kostprijs vind je terug in het retributiereglement (zie ‘Aanverwante info’). De tariefcategorie in het retributiereglement omschrijft de ‘Louisazaal’ als een middelgrote zaal.

Verenigingen of personen die activiteiten organiseren om mensen samen te brengen, in en voor hun buurt, kunnen de zaal gratis gebruiken (enkel de verzekering dient betaald te worden).

— einde citaat

Het koninklijk verbond van de Gentse Dekenijen

Op de site van het  Koninklijk Verbond van de Gentse Dekenijen staat het volgende:

“Bij het horen van het woord “dekenij” denkt men al te vaak aan een kerkelijk fenomeen. Anderen leven dan weer in de overtuiging dat de dekenijen in het begin van de 20ste eeuw kunstmatig uit de grond werden gestampt met louter folkloristische doeleinden. Niets is minder waar.

Het geldt hier integendeel één der oudste instellingen van de West-Europese beschaving dat zich te Gent, en te Gent alleen, volledig wist te ontwikkelen en stand te houden. Alles wijst erop dat er “gebuurten” zijn geweest vóór het ontstaan van het politieke schependom in de vroege Middeleeuwen.

De “gebuurte” is een territoriale indeling van de bevolking, wars van alle socio-economische of politieke kenmerken.Het was de geest van de menselijke solidariteit die van één straat en haar aanpalende zijstraten en steegjes een gebuurte heeft gemaakt.

Aan het hoofd van deze wijken stond een “deken”,( vandaar het woord dekenij). Deze laatste was de onmisbare schakel tussen de schepen en de bewoner van de buurt. Immers, hij vervulde zowel een gerechtelijke als een bestuurlijke functie. Enerzijds had hij de bevoegdheid tot het treffen van minnelijke schikkingen, anderzijds stond hij in voor de verlichting, de nachtwacht, het blussen bij brand en het reinigen van zijn buurt. Deze dekens werden democratisch verkozen en deze verkiezingen gingen gepaard met gebuurtefeesten.

En deze dekenijfeesten bestaan nog steeds, al heten ze nu misschien braderij. Evenals de organiserende dekenijen. En nog steeds zijn de basisregels dezelfde als bij het ontstaan:

Verdediging en behartiging van aloude principes

Scheppen van een geest van goede buurzaamheid en samenhorigheid

Verstrekken van liefdadigheid en onbaatzuchtige hulp aan noodlijdenden

Promotie van handel, ambacht en nering

Meewerken met openbare besturen aan initiatieven met vaderlandslievend of liefdadig karakter”

Dat is natuurlijk een algemene inleiding die wel zal gelden voor enkele dekenijen in het Centrum van het stad. Maar voor de wijk Heirnis en zijn Dekenij kan het niet kloppen, want dat was gewoon een gemeenschappelijke stalweide waar koeien op liepen tot zeker 1830. Deze wijk is pas bewoond sedert 1888. Heeft niets met de Gentse gilden en rebelse stroppendragers van weleer  te maken. Ook niet met de goed geregelde solidariteit die toen inderdaad een realiteit was (Indra Van Sande, p. 23  tot 34). Wel integendeel. De wijk heeft net zijn ontstaan te danken  aan het opdoeken van die oude gewoontes en vrijheden voor de industrie die er moest komen. Het opkomende kapitalisme einde 19de eeuw.  De korte samenvatting van dat verhaal lees je op de site van Institutions for Collective Action.  De langere versie in het Nederlands vind je in de case studie van Indra Van Sande.

In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed staat over de Heirniswijk het volgende:

“Tot het einde van de 19de eeuw typisch meersgebied of “Heirnismeersen”. Vanouds opgesplitst in twee delen door de oude Rietgracht (de grens tussen Gent en Sint-Amandsberg) in de Kleine (oosten) en Grote Heirnis (westen). Het eerste kwam in 1876 bij Gent, na de aanleg van de ringspoorlijn. Dit \gedeelte van de ringspoorlijn werd gepland vanaf 1864 als vervanging van de vroegere verbindingslijn (1857) tussen het Zuidstation en het Entrepot aan het Handelsdok. Circa 1880 werd de Heernislaan langs de nieuwe spoorlijn afgelijnd. De eerste straat dwars doorheen het gebied was de Forelstraat (1882). Onmiddellijk daarna werd de driehoek tussen de vroegere omwalling, de spoorlijn en de Nederschelde geürbaniseerd volgens een soort dambordsysteem: Eendrachtstraat (1884), Zalm-, Snoek- en Tinkstraat (1885), Lozevisser- en Kreeftstraat (1886). In 1888 werd de Eendrachtstraat doorgetrokken tot de Vlaamsekaai (voorheen Scheldelaan), afgelijnd in 1889. Hier bestaat de bebouwing uit kleine burgerhuizen en sociale huizengroepen en beluiken in neoclassicistische of eclectisch getinte stijl meestal naar ontwerp van architect J.G. Semeij voor de Gentsche Naamloze Bouwmaatschappij. Ze komen voornamelijk in de zijstraten voor, terwijl zogenaamde villa’s in een opmerkelijke eclectische stijl, eveneens gebouwd door architect Serreij langsheen de Vlaamsekaai gesitueerd zijn.

In de jaren 1920-30 werden nog een aantal straten getrokken in de meersen ten oosten van de spoorlijn (Alfred Vanderstegen-, Jan Delvin-, Wolters-laan) grotendeels ingenomen door het “Scheldeoord”, een sociaal wooncomplex in nieuwe zakelijkheid gebouwd door architect P. De Taeye (1929).”

In feite was al dat pluizen in de archieven niet nodig. De visuele realiteit is dat de Dekenij Heirnis niets meer met echte solidariteit  te maken heeft, nog minder met democratie. Oorspronkelijk was het een organisatie van misschien wel sociaal voelende middenstanders. Maar met Hoorne (hoek Snoekstraat-Forelstraat) is de laatste oorspronkelijke  middenstander uit te wijk verdwenen. Ook de christelijke arbeidersbeweging door de Katholieken opgericht als reactie op de Socialistische solidariteit,  is met de krant ‘Het Volk’ haar boegbeeld in de wijk kwijt gespeeld.

De wijk is nu multicultureel en dat vind ik fijn. De Dekenij Heirnis is allesbehalve multicultureel. In mijn gesprekken met de Deken speelde hij trouwens de racistische kaart. Daarvan zijn vijf getuigen. Het gesprek had plaats in de supermarkt op de hoek van de Karperstraat en de Vlaamse Kaai, aan het barretje voor chauffeurs in de hoek van de kranten.

Nu die middenstanders allemaal verdwenen zijn uit de wijk blijft er alleen maar een decadent clubje over dat de schijn hoog wil houden, maar daar nergens in slaagt.

 

Bronnen over de Heirnis en de Heirnisse

Anoniem, Van wei tot wijk : ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gentse wijk Heirnis, (1888-1988) / woord vooraf : Herman Balthazar ; met bijdragen van R. Vos, M. Gysseling, R. De Herdt, H. Poelman … [et al.].

Indra Van Sande, Case study Heinismeersen, 79 blzn

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed Gent – 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding (ID: 22211)

Wijkfotograaf Hendrik Breat (Talentrijke fotograaf die de buurt fotografeerde)

Sogent Flickr album over ontwikkeling Lousbergpark (Stads ontwikkelingsbedrijf)

Albert Sugg en de Belle Epoque in Gent: Série 1 (31) De Heirnis (geschiedenis van Heirnis aan de hand van postkaarten door Arthur De Decker)

Albert Sugg en de Belle Epoque in Gent: Série 1 (32) Lousbergskaai en Visserij (geschiedenis van Lousbergkaai en Visserij aan de hand van postkaarten door Arthur De Decker)

Koninklijk Verbond der Gebuurtedeknijen van de Stad Gent

Officiële site Dekenij Heirnis

Dekenijen: Feesten

Rommelmarkten/tweedehandsbeurzen/garageverkopen in Gent – 2014

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 25/08/2014 door in Gent, Gentse Markten, Heirnis, NL, Rommelmarkt en getagd als , , , .

The precautionary principle

The precautionary principle or precautionary approach to risk management states that if an action or policy has a suspected risk of causing harm to the public or to the environment, in the absence of scientific consensus that the action or policy is not harmful, the burden of proof that it is not harmful falls on those taking an action.

Categorieën

Fotos in Heirniswijk genomen

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Archief

Blog Stats

  • 13,981 hits
%d bloggers liken dit: